ΣΟ Καλλιθέας

ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

00103

Αθλητές

1) Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης 12 χρονών

Κούρκουλος-Αρδίτης Σταμάτης

FIDE No. 4221990 έλο 1975

ΑΜ ΕΣΟ 28164 έλο 1860

2) Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 15 ετών

FIDE No. 4251067 έλο 1913

ΑΜ ΕΣΟ 34259 έλο 1650

3) Αλεξίου Δημήτριος 13 ετών

Αλεξίου Δημήτριος

FIDE No. 4232437 έλο 1622

ΑΜ ΕΣΟ 29083 έλο 1180

4) Φλωράκης Κωνσταντίνος 14 ετών

Φλωράκης Κωνσταντίνος

FIDE No. 4230957 έλο 1576

ΑΜ ΕΣΟ 27456 έλο 1285

5) Τσατσούλης Περικλής 10 ετών

Τσατσούλης Περικλής

FIDE No. 4246853 έλο 1505

ΑΜ ΕΣΟ 33820 έλο 1210

6) Τσούμπα Αδαμαντία 12 ετών

Τσούμπα Αδαμαντία

FIDE No. 4236548 έλο 1494

ΑΜ ΕΣΟ 32529 έλο 1055

7) Τσούμπα Μαρία 15 ετών

Τσούμπα Μαρία

FIDE No. 4231643 έλο 1474

ΑΜ ΕΣΟ 28160 έλο 1225

8 ) Βατικιώτης Κωνσταντίνος 15 ετών

FIDE No. 4231694

ΑΜ ΕΣΟ 28161 έλο 1155

9) Αρσένη Βασιλεία 10 ετών

FIDE No. 4266790

ΑΜ ΕΣΟ 35450 έλο 1005

10) Βώσσος Νικόλαος 7 ετών

FIDE No. 4267222

ΑΜ ΕΣΟ 36145 έλο 1005


Comments are closed.