ΕΣΚ Άμφισσας

ΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

00337

Αθλητές

1) Μεγαλιός Κωνσταντίνος 15 χρονών

Μεγαλιός Κωνσταντίνος

FIDE No. 4238044 έλο 1958

ΑΜ ΕΣΟ 34258 έλο 1765

2) Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 12 ετών

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος

FIDE No. 4250990 έλο 1677

ΑΜ ΕΣΟ 28206 έλο 1525

3) Μαγκλάρας Θεμιστοκλής-Παναγιώτης 13 ετών

Μαγκλάρας Θεμιστοκλής

FIDE No. 4239598 έλο 1646

ΑΜ ΕΣΟ 28210 έλο 1500

4) Στεργίου Μιχαήλ-Βασίλειος 13 ετών

FIDE No. 4251040 έλο 1597

ΑΜ ΕΣΟ 28207 έλο 1195

5) Οικονόμου Παναγιώτης 10 ετών

Οικονόμου Παναγιώτης

FIDE No. 4274180 έλο 1541

ΑΜ ΕΣΟ 34719 έλο 1005

6) Καλλία Βασιλική 13 ετών

Κάλλια Βασιλική

FIDE No. 4259343

ΑΜ ΕΣΟ 31386 έλο 1110

7) Τσαμαντάνη Ελένη-Μαρίνα 12 ετών

Τσαμαντάνη Ελένη-Μαρία

FIDE No. 4249810

ΑΜ ΕΣΟ 30459 έλο 1010

8 ) Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 8 ετών

FIDE No. 4252020

ΑΜ ΕΣΟ 34537 έλο 1015

9) Αναστασίου Ασιμίνα-Φαίδρα 12 ετών

ΑΜ ΕΣΟ 35086 έλο 1005

10) Τσάρκου Μαρία-Κρυστάλλια 9 ετών

ΑΜ ΕΣΟ 36180 έλο 1005

Comments are closed.